Domenii de expertiza

Domenii de expertiză:

 

 • Drept comercial (profesioniști): consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii privind aspecte comerciale, dispute între profesioniști, recuperare sume datorate, soluționare litigii achiziții publice, relocare activități, asocieri, fuziuni/divizări;

 • Drept societar: consultanță activitate societăți comerciale, activități registrul comerțului-înființare firme asociați/acționari români/străini, majorare capital social, schimbare sediu social în alt județ/același județ, înființare puncte de lucru, cesiune părți sociale/acțiuni, radieri firme, PFA, dizolvare voluntară firme, constituire sucursala firme străine, anulare hotărâri ale adunărilor generale ale asociaților/acționarilor, ale consiliului de administrație, dizolvare societăți, legal due diligence, modificări acte constitutive, redactări acte statutare, certificate constatatoare, găzduire sediu social pentru 12 luni firme române/străine, transformare societate comercială, procurare duplicate acte; consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii;

 • Materia asociațiilor și fundațiilor: constituire, modificare statute și acte constitutive, atestări acte, redactări hotărâri adunări și consiliu; consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii;

 • Drept civil: redactare contracte, analiză contracte, analiză contracte credit cu ipotecă sau de nevoi personale, adiționare contracte, redactare contract dare în plată, compensare creanțe, redactare tranzacții, redactare contract preluare datorie, cesiune contracte, cesiune creanțe, redactare contract de închiriere, contract de comodat, contract de împrumut, contract de intermediere, contract de comision, consultanță închirieri, asocieri în participație, consultanță evacuare persoană fizică/juridică, notificări reziliere/rezoluțiune, acțiune ieșire din indiviziune, contestații executări silite, întoarcerea executării silite, tranzacții imobiliare, fond funciar, analiză clauze abuzive contracte de credit, somații de plată, cereri cu valoare redusă; consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii;

 • Domeniu Energiei Electrice și Gazelor Naturale: consultanță, asistență juridică și reprezentare în litigii ANRE/furnizori energie electrică și gaze, întocmire dosare licențiere furnizare/trading energie electrică și gaze naturale, companii române și străine, consultanță legislație primară și secundară;

 • Dreptul familiei: divorț, partaj bunuri comune, stabilire și tăgadă paternitate, pensii de întreținere, încredințare minor, stabilire domiciliu minor, cetățeni români și străini;

 • Drept administrativ: consultanță, asistență juridică și reprezentare litigii având ca obiect acte administrative/contracte administrative ale autorităților publice;

 • Drept fiscal: consultanță, asistență juridică și reprezentare litigii având ca obiect acte fiscale, inclusiv popriri, contestații la executare, reprezentant fiscal pentru firme străine;

 • Dreptul muncii: consultanță, asistență juridică și reprezentare litigii având ca obiect răspundere disciplinară, patrimonială a angajatului, anulare decizii de concediere/delegare/detașare, hărțuire fizică și morală, mobbing;

 • Materia dreptului asigurărilor sociale, consultanță, asistență juridică și reprezentare litigii pensii;

 • Materia Insolvenței: consultanță, asistență juridică și reprezentare litigii redactare cerere insolvență, faliment simplificat, compensare creanțe, atragere răspundere administrator, declarație de creanță, contestații tabel preliminar, contestare creanță înscrisă;

 • Materia Concesiunilor/Achizițiilor publice: întocmire documentații concesiuni, contract, documente de participare ofertanți, consultanță documentație atribuire, reprezentare și asistență juridică.

 • Materia autorizațiilor și permiselor de ședere în România, rezidență temporară sau permanentă cetățeni străini, dobândire cetățenie, reprezentare recunoaștere diplome studii cetățeni străini.